a cor da memoria

As cores moldean os sons e a tímbrica deste concerto, que se abre con Ecos vermellos, estrea da compositora vasca Itziar Viloria, quen compón desde unha perspectiva interdisciplinar. Ecos vermellos fálanos da cor e da memoria, da vida das xentes e dos lugares que se fan universais a partir dun pequeno territorio propio, como a Bizkaia industrial onde naceu […]

dous continentes

Partimos neste programa cara os confíns do mundo para retornar ao corazón de Europa. Da escuridade da historia xorde a música de Prokofiev, proscrito por “formalista” mentres a súa dona, a española Lina Codina, era confinada nun gulag. Na súa Sinfonía Clásica recrea os procedementos compositivos do clasicismo, especialmente os de Haydn. Das antípodas é Peter Sculthorpe, […]

sons latinoamericanos

A Arxentina e México foron dous dos países de Latinoamérica que acolleron a un maior número de emigrantes e exiliados galegos; por iso, quixemos facer un programa homenaxe á súa música popular. Dos anos nos que A Arxentina acolleu á diáspora galega é o ballet Estancia, composto polo riopratense Alberto Ginastera no 1941. En Estancia agroman as raíces […]

(EN)FOCO ondas de inspiración

O concerto ábrese cunha estrea do compositor galego Jacobo Gaspar, De mar a Mar, na que latexa a súa constante búsqueda das posibilidades expresivas do son, a través de texturas e referencias poético-musicais. Nas antípodas estéticas sitúase Igor Stravinski, quen atopou no repertorio histórico o sedimento sonoro da súa música. As Danzas concertantes foron estreadas en Los Ángeles […]

territorios da entropía

Prosegue a nosa homenaxe a unha compositora referente na actualidade, Kaija Saariaho. A súa música instrumental revela un sentido único da composición, coas súas amplas texturas de esencias nórdicas e riqueza tímbrica, como se recolle en D’om le vrai sens (concerto para clarinete e orquestra) no que a finesa propón unha viaxe sonora a través dos cinco […]

dende o inefable

Prosegue a nosa homenaxe a unha compositora referente na actualidade, Kaija Saariaho. A súa música instrumental revela un sentido único da composición, coas súas amplas texturas de esencias nórdicas e riqueza tímbrica, como se recolle en D’om le vrai sens (concerto para clarinete e orquestra) no que a finesa propón unha viaxe sonora a través dos cinco […]

mestres das cortes reais

Este programa podería titularse “xoias dos mestres das cortes reais”. Comeza co napolitano Domenico Scarlatti, brillante e prolífico compositor de sonatas (escribiu máis de 550). Foi mestre da corte en Madrid despois de percorrer Europa, influencia que se deixa sentir na Sinfonía en Do Maior para cordas e baixo continuo. Mestre da corte portuguesa tamén foi […]

percorrendo a felicidade

Mozart abre e pecha o concerto con dúas obras que exemplifican a súa inigualable xenialidade. A Abertura das vodas de Fígaro introduce o carácter bufo desta ópera co seu ritmo veloz e enérxico que, a diferencia do que sucede noutras aberturas, non cita ningún dos temas que aparecerán despois. Este ambiente festivo dá paso ao poema sinfónico […]

(EN)FOCO viaxe de volta

Este concerto monográfico homenaxea a un dos compositores españois máis importantes e descoñecidos, Roberto Gerhard. Exiliado xa durante a Guerra Civil en Cambridge e autor dun amplo catálogo, Gerhard compuxo cinco ballets completos, sendo Alegrías o cuarto. O seu aparente estilo andaluz está moi matizado polas disonancias e irónicas melodías modulantes que o arredan de estereotipos. O […]

exsultate jubilate

O presente e o pasado danse a man neste programa con obras contemporáneas e do gran repertorio. En Saturnal, de Manuel Balboa, aflora a estética intimista e o uso tan persoal das cores tímbricas que impregnan as obras orquestrais do músico coruñés, falecido no 2004. Galicia está tamén presente en Lúa descolorida, peza para voz e orquestra composta […]