CONVOCATORIA PARA A CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE TRABALLO TEMPORAL PARA PERSOAL MÚSICO DA ORQUESTRA REAL FILHARMONÍA DE GALICIA NAS ESPECIALIDADES DE VIOLÍN, CLARINETE/CLARINETE BAIXO, OBOE/CORNO INGLÉS E TROMPETA
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DUN/DUNHA DIRECTOR/A ASISTENTE PARA O ANO 2024
 
A Real Filharmonía de Galicia abre un proceso de selección para a posterior contratación dun/dunha director/a asistente para o ano 2024.
 
CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE VIOLA TUTTI DA ORQUESTRA REAL FILHARMONÍA DE GALICIA MEDIANTE CONTRATO TEMPORAL DE SUBSTITUCIÓN
 

No Boletín Oficial da Provincia da Coruña, número 143, de 28 de xullo de 2023, publícanse as bases íntegras da convocatoria para a selección dunha praza de Viola Tutti da Orquestra Real Filharmonía de Galicia mediante contrato laboral temporal de substitución de persoa traballadora.

 
CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE FRAUTA COPRINCIPAL DA ORQUESTRA REAL FILHARMONÍA DE GALICIA MEDIANTE CONTRATO TEMPORAL DE SUBSTITUCIÓN
 

No Boletín Oficial da Provincia da Coruña, número 51, de 15 de marzo de 2023, publícanse as bases íntegras da convocatoria para a selección dunha praza de Frauta Coprincipal da Orquestra Real Filharmonía de Galicia mediante contrato laboral temporal de substitución de persoa traballadora.

 
CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE VIOLONCHELO TUTTI DA ORQUESTRA REAL FILHARMONÍA DE GALICIA, MEDIANTE CONTRATO LABORAL INDEFINIDO
 
No Boletín Oficial da Provincia da Coruña, número 169, do 6 de setembro de 2022, publícanse as bases íntegras da convocatoria para a selección dunha praza de Violonchelo Tutti da Orquestra Real Filharmonía de Galicia, mediante contrato laboral indefinido.

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE CONTRABAIXO TUTTI DA ORQUESTRA REAL FILHARMONÍA DE GALICIA MEDIANTE CONTRATO LABORAL DE SUBSTITUCIÓN

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña, número 146, de 3 de agosto de 2022, publícanse as bases íntegras da convocatoria para a selección dunha praza de Contrabaixo Tutti da Orquestra Real Filharmonía de Galicia mediante contrato laboral temporal de substitución de persoa traballadora.

OFERTA DE EMPREGO DUN LICENCIADO/A SUPERIOR EN MÚSICA (PROCESO REMATADO)

Oferta de emprego dun licenciado/a superior en música para a oficina técnica da Real Filharmonía de Galicia para persoas desempregadas menores de 30 anos.
-Resolución do proceso de selección.