Equipo técnico

O equipo técnico da Real Filharmonía de Galicia é un alicerce fundamental da orquestra. O seu labor diario fai posible que toda a engranaxe funcione, dando como resultado un mecanismo en perfecta harmonía.

Xerente
Belén Hernández Lafuente

Directora Técnica
Sabela García Fonte

Coordinadora de Actividades
Mariluz González Domínguez

Produción
Esther Calvo Vázquez

Administración
Aurora Díaz Varela

Arquiveira
María del Carmen Lorenzo Vizcaíno

Asistente técnico
Francisco Fernández Vázquez

Axudante de escenario
Juan Ramos Martínez (Servicio Móvil)