Fecha: 03-06-2021

MERCAR ENTRADA

Concerto dos alumnos do CAEO

Concerto de fin de curso dos alumnos do Curso Avanzado de Especialización Orquestral (CAEO) da Escola de Altos Estudos Musicais. Cada un deles terá unha participación solista destacada xunto á Real Filharmonía de Galicia.

Maximino Zumalave, director
Henrique Medeiros, frauta
Manuel Muñoz, violín
Miguel Linares, trompa
Clara Martínez, violoncello
Matthias Emmerink, violín
Luca Tognon, óboe
Bernardino Assunçao, clarinete

W. A. Mozart: Andante en Do M, KV. 315 e Rondó en Do M, KV. 373
W. A. Mozart: Concerto para violín nº 4 en Re M, KV. 218 (1º mov)
R. Strauss: Concerto para trompa nº 1 en Mi b M, op. 11 (1º e 2º mov)
C. Saint-Saëns: Suite para violoncello e orquestra, op. 16 bis (2º mov)
R. Schumann: Fantasía en Do M, op. 131
E. Wolf-Ferrari: Idilio para óboe en La M, op. 15
L. Bassi: Fantasía de concerto para clarinete sobre temas da ópera Rigoletto

Ver Programa