Cantamos!

Unha das poucas experiencias máis satisfactorias que escoitar música xuntos é facer música xuntos. Neste concerto participativo, orquestra e público traspasan as fronteiras convencionais entre intérpretes e audiencia para mergullarse, como un colectivo, no Gloria RV 589, o máis coñecido do prete rosso. Vivaldi desenvolve nesta obra un dos primeiros exemplos de unión entre estilo […]