#1 (EN) FOCO

Os (EN)FOCO son concertos comentados que procuran achegar ao público as chaves musicais das obras interpretadas nun ambiente distendido. O primeiro deles achéganos a George Antheil, un excéntrico compositor norteamericano que traballou na industria cinematográfica, como correspondente e como inventor para poder dedicarse á música que desexaba, como é o caso de Archipelago, unha explosión […]