My dream

Real Filharmonía de Galicia
David Giménez, director
Simón Orfila, barítono