Bel Canto

Real Filharmonía de Galicia
Oliver Díaz, director
Mariola Cantarero, soprano
Simón Orfila, barítono