Preguntas sen resposta?

Sebastian Zinca, director
Olaia Novo, deseño de proxecto

Obras de Ives, Shostakovich, Mahler e Beethoven.

Concerto Familiar.