Data: 20-07-2023

MERCAR ENTRADA

Oficio de Camiñantes

Ricardo Llorca convídanos nesta Cantata, obra encargo da S.A.M.I Catedral de Santiago, a profundar no encontro con nós mesmos a través do camiño que se inicia para acadar ese estado de luz e paz interior. Para iso, non só recorreu ao Codex Calixtinus, manuscrito de mediados do século XII, e a homilías dos Papas Francisco e Bieito XVI, senón que tamén incorpora textos recollidos nos diarios de peregrinación da seu familiar Concha Llorca Zaragoza como resultado desa peregrinaxe interior do propio compositor.

Alexis Soriano, director
Susana Cordón, soprano
José Luis Sola, tenor
Eva Guillamón, narradora
Fernando Buide, órgano
Coro Ángel Barja (Aitor Olivares, director de coro)

Ricardo Llorca: Oficio de camiñantes*

*Estrea absoluta. Encarga da S. A. M. I. Catedral de Santiago de Compostela