Oferta de emprego de Viola Tutti para a Real Filharmonía de Galicia

A Real Filharmonía de Galicia convoca a selección dunha praza de Viola Tutti mediante contrato laboral de substitución.

A Real Filharmonía de Galicia convoca a selección dunha praza de Viola Tutti mediante contrato laboral de substitución.

A oferta publicouse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, número 143, do 28 de xullo de 2023. A través do apartado de emprego da nosa web poden consultarse as bases da convocatoria así coma o anexo de solicitude de participación na convocatoria.