Oferta de emprego de Frauta Coprincipal para a Real Filharmonía de Galicia

A oferta publicouse no Boletín Oficial da Provincia, número 51, do 15 de marzo de 2023

A Real Filharmonía de Galicia convoca a selección dunha praza de Frauta Coprincipal mediante contrato laboral de substitución.

A oferta publicouse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, número 51, do 15 de marzo de 2023. A través do apartado de emprego da nosa web poden consultarse as bases da convocatoria así coma o anexo de solicitude de participación na convocatoria.