Marianne e Maddalena

Poucas persoas tiveron en Viena a exquisita educación de Marianne von Martinez, procurada polo seu pai. Alumna de Haydn e promotora de Mozart, a Sinfonía en Do maior amosa a xenialidade dunha compositora cativadoramente clásica. Excepcional e atípica foi tamén a traxectoria da veneciana Maddalena Lombardini: violinista, cantante e compositora. Alumna predilecta do violinista Tartini e eloxiada por Leopold Mozart, ela mesma interpretou por toda Europa a súa música, na que o Concerto para violín núm. 3 ocupa un lugar privilexiado. Dotado dunha escritura violinística moi virtuosa, o Concerto será interpretado nesta ocasión pola artista en residencia Amandine Beyer, na súa dobre faceta de directora e violín solista. A Sinfonía con fuga en Sol menor é un exemplo temperán da mestría do compositor František Xaver Richter neste xénero (o da fuga), do que escribiu un tratado co que se formarían as seguintes xeracións de compositores centroeuropeos.

Amandine Beyer, directora e violín

Marianne von Martinez: Sinfonía en Do maior
Maddalena Lombardini: Concerto para violín núm. 3 en La maior, op. 3
František Xaver Richter: Sinfonía con fuga en Sol menor, op. 7