Real Filharmonía de Galicia Antonio Ros Marbà, director

Manuel de Falla. Fuego Fatuo

Este CD é un monográfico sobre Falla que inclúe a adaptación sinfónica que realiza Ros Marbà do Fuego fatuo, suite orquestal sobre temas de Chopin, partindo dos actos I e III que desta obra deixase escritos o propio Falla. Ros Marbà transforma estes actos en Suite e transformando hábil e belísimamente as partes cantadas en liñas instrumentais. Completa o CD El sombrero de tres picos.

__

Claves Records, 2009