Real Filharmonía de Galicia Antoni Ros Marbà, director Marisa Martins, mezzosoprano

Frederic Mompou

Editado para o selo Warner Classics, o disco inclúe as versións orquestrais de Antoni Ros Marbà dos 5 poemas sobre textos de Paul Valèry interpretados pola soprano Marisa Martins, Compostela e Combat del Somni, xunto á orquestración de Cançons i Danses realizada por Benet Casablancas.

__

Warner Music, 2009

Bel Canto

Real Filharmonía de Galicia
Oliver Díaz, director
Mariola Cantarero, soprano
Simón Orfila, barítono