Concertos nos barrios

Sebastian Zinca, director

Obras de Beethoven, Schubert, Puccini e Beach.