As Catro Estacións Recompostas

Baldur Brönnimann, director
James Dahlgren, violín

Antonio Vivaldi / Max Richter:
The Four Seasons Recomposed