A Real Filharmonía de Galicia oferta unha praza de licenciado/a superior en música para a oficina técnica da orquestra dun ano de duración

O Consorcio de Santiago vén de publicar no portal de emprego do Goberno de España, Empléate, sete ofertas de emprego dentro do “Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas”, de contratación de persoas novas desempregadas. Entre esas ofertas de emprego atópase unha dun Licenciado/a superior en música para a oficina da Real Filharmonía de […]