Carlos Méndez

Contrabaixo

Comeza os seus estudos coa frauta, obtendo o Primeiro Premio de Honor da súa cidade natal, San Sebastián. Posteriormente perfecciónase en contrabaixo con J. M. Rollez, E. Kawahara, T. *Martin, M. Sagat, F. Sala, T. García, e L. Streicher, formándose con estes dous últimos na Escola Superior de Música Raíña Sofía. Con frecuencia ofrece recitais para contrabaixo só e con piano, sendo ademais impulsor da música contemporánea para o seu instrumento. Prepara habitualmente seccións de xóvenes orquestas como JONDE, JONC, OJEX, ademais de impartir cursos e clases maxistrais por toda a península. Pertence a o Corpo Nacional de Profesores de Música e Artes Escénicase deseña o Festival de Contrabaixo Ludwig Streicher da EAEM. É contrabaixo principal da Real Filharmonía de Galicia.