CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE VIOLONCHELO TUTTI DA ORQUESTRA REAL FILHARMONÍA DE GALICIA, MEDIANTE CONTRATO LABORAL INDEFINIDO
 
No Boletín Oficial da Provincia da Coruña, número 169, do 6 de setembro de 2022, publícanse as bases íntegras da convocatoria para a selección dunha praza de Violonchelo Tutti da Orquestra Real Filharmonía de Galicia, mediante contrato laboral indefinido.

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE CONTRABAIXO TUTTI DA ORQUESTRA REAL FILHARMONÍA DE GALICIA MEDIANTE CONTRATO LABORAL DE SUBSTITUCIÓN

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña, número 146, de 3 de agosto de 2022, publícanse as bases íntegras da convocatoria para a selección dunha praza de Contrabaixo Tutti da Orquestra Real Filharmonía de Galicia mediante contrato laboral temporal de substitución de persoa traballadora.

OFERTA DE EMPREGO DUN LICENCIADO/A SUPERIOR EN MÚSICA (PROCESO REMATADO)

Oferta de emprego dun licenciado/a superior en música para a oficina técnica da Real Filharmonía de Galicia para persoas desempregadas menores de 30 anos.
-Resolución do proceso de selección.