OFERTA DE EMPREGO DUN LICENCIADO/A SUPERIOR EN MÚSICA

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE CONTRABAIXO TUTTI DA ORQUESTRA REAL FILHARMONÍA DE GALICIA MEDIANTE CONTRATO LABORAL DE SUBSTITUCIÓN

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña, número 146, de 3 de agosto de 2022, publícanse as bases íntegras da convocatoria para a selección dunha praza de Contrabaixo Tutti da Orquestra Real Filharmonía de Galicia mediante contrato laboral temporal de substitución de persoa traballadora.