Novidades

O novo director ou directora titular da Real Filharmonía de Galicia estrearase neste programa con Alexandra Diarescu ao piano.

Novo titular, director/a
Alexandra Diarescu, piano