Real Filharmonía de Galicia Antoni Ros Marbà, director Marisa Martins, mezzosoprano

Frederic Mompou

Editado para o selo Warner Classics, o disco inclúe as versións orquestrais de Antoni Ros Marbà dos 5 poemas sobre textos de Paul Valèry interpretados pola soprano Marisa Martins, Compostela e Combat del Somni, xunto á orquestración de Cançons i Danses realizada por Benet Casablancas.

__

Warner Music, 2009

My dream

Real Filharmonía de Galicia
David Giménez, director
Simón Orfila, barítono

Maurice Ravel

Real Filharmonía de Galicia
Antoni Ros Marbà, director
Benjamin Schmidt, violín