Equipo técnico

  • DIRECTORA TÉCNICA Sabela García Fonte
  • COORDINADORA DE ACTIVIDADES Mariluz González
  • PRODUCIÓN Esther Calvo
  • ADMINISTRACIÓN Aurora Díaz
  • ARQUIVEIRA María del Carmen Lorenzo
  • UTILLERO Francisco Fernández