Franz Schubert, Sinfonías núm. 1 e 2

Helmuth Rilling, director

Hänssler Classic, 1998. Ref: 098.312.00

 

Franz Schubert

Sinfonía núm. 1 en Re maior, D 82

Sinfonía núm. 2 en Si bemol maior, D 125