Concerto do Día das Letras Galegas en Lugo

Círculo das Artes de Lugo
venres, 16 Maio, 2014 - 20:30

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA

Maximino Zumalave, director

Solo Voces e Collegium Compostellanum, coros

 

P. Veiga: Alborada (orq. J. Durán)

X. Montes: Lonxe da terriña (orq. J. Durán)

J. Bal y Gay: Serenata para orquestra de cordas

O. Vázquez: Penélope (estrea absoluta)

R. Groga: Cantigas de mar