Fecha: 09-07-2021

MERCAR ENTRADA

Concerto en San Martiño Pinario

A igrexa de San Martiño Pinario acolle este concerto con obras de Haendel, Rameau, Purcell e Respighi, xunto a varias pezas do multinstrumentista Abraham Cupeiro, interpretadas por el mesmo cos seus instrumentos milenarios.

Paul Daniel, director
Abraham Cupeiro, multiinstrumentista

G. F. Haendel: Suite “Alcina” (fragmentos)
J. P. Rameau: Suite “Dardanus” (fragmentos)
H. Purcell: A raíña das fadas (fragmentos)
O. Respighi: Os paxaros (fragmentos)
A. Cupeiro (arr. C. Vázquez): Tocata das cornas I
A. Cupeiro (arr. C. Vázquez): Tocata das cornas II
A. Cupeiro (arr. C. Vázquez): Tocata das cornas III
A. Cupeiro (arr. A. Saavedra): Armenia
A. Cupeiro (arr. A. Saavedra): Costa atlántica
A. Cupeiro (arr. A. Saavedra): Karnyx

VER PROGRAMA